Information om eldningsförbud

2018-07-26

Brandrisken i Sverige är extremt hög och det finns ett stort behov av att informera om eldningsförbud. Förbuden är lokala och beslutas av  kommunen eller länstyrelsen. Följande text har MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, publicerat på olika språk att fritt användas.

Vi har sammanställt några PDF-filer med symboler och språk - skriv ut och sprid informationen.

Eldningsförbud råder!

Eldningsförbud innebär att du INTE får elda eller grilla i skog och mark eller på allmän plats. Förbudet gäller även engångsgrillar, iordninggjorda eldstäder och grillplatser på offentlig mark, exempelvis badplatser, campingplatser och parker.

Tänk på att det alltid är du som bär ansvaret för säkerheten och att du kan ställas till svars och bli straffad om du orsakar en brand eller bryter mot eldningsförbudet.

Filer för utskrift, A4 format