Powerlighter Primus

Tändare med spetslåga

  • Artnr: 10431

Beskrivning av artikel

Powerlighter gör det enkelt att tända ditt friluftskök eller lägereld. Temperaturen är på hela 1300°C vilket underlättar tändning av flytande bränsle i dålig väderlek.  Idealisk för hobbybruk, friluftsliv och camping. Lågan är vindtålig – kan avgöra om man lyckas tända sin eld under svåra omständigheter.
Tändaren levereras utan gas.

Påfyllnadsinstruktion
Använd Primus Butangas för att fylla tändaren.

  • Se till att tillräcklig tätning är uppnådd mellan påfyllningsbehållaren och tändarens bränsletank innan påfyllning.
  • Vänd upp och ned på tändaren så att påfyllningsventilen är vänd uppåt.
  • Pressa påfyllningsbehållarens munstycke mot tändarens påfyllningsventil. Fyll tändaren till maximalt ¾.
    OBS. Tändarens bränsletank kan fyllas mycket snabbt, speciellt om påfyllningsbehållaren är ny.
  • Låt bränslet stabiliseras i tändarens tank i ungefär fem minuter eller värm tändaren i handen för att snabba på detta. Vänta minst 2 minuter efter påfyllning innan användning av tändaren.

Användning
Tryck långsamt ner tändarknappen. För att justera lågan, använd en liten spårskruvmejsel och vrid justerskruven i botten på tändaren moturs för att öka lågans storlek.

För att stänga tändaren – släpp på tändarknappen.

Bra att veta - flamman är nästan osynlig i dagsljus eller i starkt ljus.
Tänk dig för så du inte bränner dig. En vanlig tändare eller tändsticka ger en låga som brinner uppåt, Powerlighters låga är som ett pistolskott – rakt ut.

Felsökning
OM justerskruven är ställd i max eller min läge så kanske inte tändaren går att tända - ändra inställningen.

OBS Förvara tändaren utom räckhåll för barn.

Se även