Fyrkantiga styrskenor av slitstål

Tillverkade av homogent slitstål, till skillnad mot koromantstyrskenor som har en sammansattning av stål och koromant. Våra homogena styrskenor får ett jämnt slitage och mindre risk för att styrskenan hugger fast. 
Hardox slitstål är en garant för lång livslängd - det krävs färre byten.

Fördelar vid djup/lös snö
I djup och lös snö kan det gömma sig både stockar och stenar. Våra styrskenor av homogent slitstål har mycket liten benägenhet att hugga fast vilket kan vara till risk både för förare och skoter.

Fördelar vid lite snö
Våra testerpiloter, inom rennäringen, har till stor utsträckning kört tidigt på sässongen, när snödjupet varierat mellan dåligt och obefintligt. Slutsatsen blev att skenorna räcker upp till tre gånger så länge som styrskenor tillverkade i normalt stål.

Observera!
När skenorna är nya är kanterna vassa, kör därför med extra försitighet första tiden efter byte.

Styrskenorna levereras komplett med låsmuttrar.

Lynx

Övriga

Tillagd i varukorgen